ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า ในนามผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยมาสเตอร์ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จำกัด