TMT Cargo ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO9001:2015

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้พันธมิตรและลูกค้าของเราทราบว่า TMT CARGO ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), กระทรวงพาณิชย์ คุณเผดิมเกียรติ สมบัติพิบูลย์ ได้เข้ารับการมอบโล่และ Certificate เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2017 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เราใช้เวลาถึง 6 เดือนในการทบทวนและตรวจสอบ และปรับปรุงการบวนการและขั้นตอนของเราให้พัฒนาขึ้นในระดับสูงสุด สิ่งนี้จะทำให้การให้บริการด้านการขนส่งแก่ลูกค้าและพันธมิตรอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงสุดเช่นเดียวกัน