ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากท่าอากาศยานไทย (AOT)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนช่องทางเดินรถที่จอดรถภายในเขตปลอดภาษีอากร เพื่อรองรับระบบ FEMS ที่จะเริ่มใช้งานงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2566