พนักงานรับส่งเอกสาร

Apply for Job

Job Description

 • รูปแบบงาน: งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
 • เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท
 • เวลาทำงาน: จันทร์ 8.30 น. – ศุกร์ 17.50 น. – เสาร์ 12.00 น.
 • วันหยุด: เสาร์ (ครึ่งวัน) – อาทิตย์

Responsibilities

Not specific

Qualification

 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์: มีประสบการณ์และรู้เส้นทางพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

Benefits

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Accounting Officer 2 Position

Apply for Job

Job Description

 • Employee Type: Full Time
 • Employee Type: Bachelor’s degree – Account
 • Salary: Base on Organization Chart
 • Working Hour: 8.30-17.50 (Mon-Fri) 8.30-12.00 (Sat)
 • Location: Bangkok (Din Deang)

Responsibilities

Not specific

Qualification

 • Male / Female
 • 22 Years old
 • High Vocational / Bachelor Degree
 • At least 2 years of work

Additional Qualification

 • High Vocational / Bachelor Degree in Account
 • Able to use Express Program
 • Complete all accounting activities on month end closing

Benefits

 • Social Insurance
 • Accident Insurance
 • Health Insurance
 • Provident Fund
 • Annual Health Check
 • Uniform

Financial Officer 2 Position

Apply for Job

Job Description

 • Employee Type: Full Time
 • Salary: Base on Organization Chart
 • Working Hour: 8.30-17.50 (Mon-Fri)    8.30-12.00 (Sat)
 • Location: Bangkok (Din Deang)

Responsibilities

Not specific

Qualification

 • Male / Female
 • 22 Years old
 • High Vocational / Bachelor Degree
 • At least 2 years of work

Additional Qualification

 • High Vocational / Bachelor Degree in Account
 • Having Knowledge of Tax

Benefits

 • Social Insurance
 • Accident Insurance
 • Health Insurance
 • Provident Fund
 • Annual Health Check
 • Uniform

Network And System Support

Apply for Job

Job Description

 • Employee Type: Full Time
 • Salary: Base on Organization Chart
 • Working Hour: 8.30-17.50 (Mon-Fri) 8.30-12.00 (Sat)
 • Location: Bangkok (Din Deang)

Responsibilities

 • Manage customer network connectivity (LAN, WAN, Internet, VPN, Routing, Switching)
 • Monitors the network for alarms or certain conditions that may require special attention to avoid impact on the network’s performance
 • Monitors the server and coordinate with the outsource to investigate, follow up  and solve the problem
 • Monitors the software and coordinate with the outsource to investigate, follow up  and solve the problem

Qualification

 • Male / Female
 • Age not over  35 years old.
 • Bachelor Degree

Additional Qualification

 • Having knowledge and ability in computer system, network and fiber optic infrastructure
 • Able to install and  maintenance hardware and software or relate

Benefits

 • Social Insurance
 • Accident Insurance
 • Health Insurance
 • Provident Fund
 • Annual Health Check
 • Uniform

Driver (Transportation)

Apply for Job

Job Description

 • Employee Type: Full Time
 • Location: Bangkok (Don Muang)
 • Salary: Base on Organization Chart
 • Working Hour: 8.30-17.50 (Mon-Fri) 8.30-12.00 (Sat)
 • Day Off: Sunday

Responsibilities

 • Delivery Driving
 • Other job as assignment

Qualification

 • Male
 • At least 25 years old
 • At least Junior High School and over
 • 2 years work experience

Additional Qualification

 • Driving License for type 2, 3, 4
 • Have experienced driving in Bangkok Metropolitan Region

Benefits

 • Social Insurance
 • Accident Insurance
 • Health Insurance
 • Provident Fund
 • Annual Health Check