พนักงานรับส่งเอกสาร

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน: งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
 • เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท
 • เวลาทำงาน: จันทร์ 8.30 น. – ศุกร์ 17.50 น. – เสาร์ 12.00 น.
 • วันหยุด: เสาร์ (ครึ่งวัน) – อาทิตย์

ความรับผิดชอบ

ไม่ระบุ

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์: มีประสบการณ์และรู้เส้นทางพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน: งานประจำ
 • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานสุทธิสาร กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
 • เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท
 • เวลาทำงาน: จันทร์ 8.30 น. – ศุกร์ 17.50 น. – เสาร์ 12.00 น.
 • วันหยุด: เสาร์ (ครึ่งวัน) – อาทิตย์

ความรับผิดชอบ

ไม่ระบุ

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย, หญิง
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • จบ ปวส/ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี express

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่การเงิน 2 ตำแหน่ง

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน: งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
 • เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท
 • เวลาทำงาน: จันทร์ 8.30 น. – ศุกร์ 17.50 น. – เสาร์ 12.00 น.
 • วันหยุด: เสาร์ (ครึ่งวัน) – อาทิตย์

ความรับผิดชอบ

ไม่ระบุ

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย, หญิง
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • จบ ปวส/ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี express

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ IT

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน: งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
 • เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท
 • เวลาทำงาน: จันทร์ 8.30 น. – ศุกร์ 17.50 น. – เสาร์ 12.00 น.
 • วันหยุด: เสาร์ (ครึ่งวัน) – อาทิตย์

ความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต และ E-mail
 • ดูแลแก้ไขเกี่ยวกับ Hardware – Software
 • ดูแลระบบ Network, Server
 • ดูแลโปรแกรมต่างๆ ในองค์กร

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย,หญิง
 • อายุ: ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความรู้ด้านงานเกี่ยวกับการติดตั้ง
 • ซ่อมแซมทั้ง Hardware – Software
 • งานเกี่ยวกับระบบ IT ต่างๆ เช่น Server
 • และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานขับรถรับส่งสินค้า

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน: งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง)
 • เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท
 • เวลาทำงาน: ตามโครงสร้างบริษัท
 • วันหยุด: 1 วันต่อสัปดาห์

ความรับผิดชอบ

 • ขับรถรับ-ส่งสินค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
 • มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 2

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2, 3, 4
 • มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ
 • และปริมณฑลเป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี