บริการ

พิธีการศุลกากร

สินค้าทั้งหมดที่ถูกส่งออกจากประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากรจะต้องรายงานให้กรมศุลกากรทราบทุกครั้ง

TMT มีความชำนาญมากกว่า 30 ปี ได้รับใบอนุญาตนายหน้าศุลกากรที่รับรองโดยกรมศุลกากรและได้ผ่านงมาตรฐาน AEO ที่รับรองโดยสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากรพร้อมด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวาง บริษัทของเราสามารถให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันเวลาสำหรับการนำเข้าและส่งออก ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทของเราให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องของเอกสารการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ

ขอใบเสนอราคา