ภาพรวมขององค์กร

บริษัท ไทยมาสเตอร์ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ: 1 มิถุนายน 1988

ที่อยู่:

 • สำนักงานสุทธิสาร 91 ซอยอินทามระ18 (วิภาวดี4) ถนนวิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • สำนักงานสุวรรณภูมิ 850/4 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • สำนักงานนครเชียงใหม่ 191/35-36 หมู่ 5 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ประเภทธุรกิจ:

 • ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ/ตัวแทนออกของทางอากาศ ซึ่งเป็นตัวแทนสายการบินมากกว่า 100 สายการบิน
 • ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ/ตัวแทนออกของทางเรือ
 • บริการขนส่งทางบกทั่วประเทศ ด้วยรถบรรทุกขนส่งสินค้า 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ
 • รถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
 • บริการด้านพิธีการศุลกากร

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงาน 98 คน

 • สำนักงานสุวรรณภูมิ 37 คน
 • สำนักงานสุทธิสาร 45 คน
 • สำนักงานเชียงใหม่ 5 คน
 • พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 11 คน

บริษัทในเครือ:

 • บริษัท ที.เอ็ม.ที. โอเชียน จำกัด
 • บริษัท ที.เอ็ม.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

สมาชิกและการรับรองมาตรฐาน:

 • สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
 • สมาชิกสมาคมผู้ส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)
 • สมาชิกสมาคมนายหน้าศุลกากรแห่งประเทศไทย (TACBA)
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (AEO)
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน QMARK กรมการขนส่งทางบก

ตัวแทนสายการบิน

ประกาศนียบัตร

รางวัล