บริการ

สินค้าแช่แข็ง

การขนส่งสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิต้องใช้ความชำนาญสูงในการจัดส่ง และ TMT เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการจัดส่งสินค้าประเภทของสด เน่าเสียง่าย เช่น สินค้าแช่แข็ง ดอกไม้ ผัก ผลไม้ ปลาสวยงาม ในเอเซียแปซิฟิค เพราะเรามีสโลแกนคือ ‘ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสินค้าประเภทของสด’ เรามั่นใจว่าเราสามารถควบคุมอุณหภูมิของสินค้า เวลา และคุณภาพตลอดการขนส่ง

เราให้บริการจัดหาวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึง น้ำแข็งแห้ง และรถบรรทุกสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับการปฏิบัติตามที่ท่านระบุและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

ขอใบเสนอราคา