บริการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ

ในฐานะที่ TMT เป็นสมาชิกของ IATA เราสามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เชื่อถือได้ สำหรับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเล็ก ส่งมอบสินค้าไปยังสยนามบินปลายทางทั่วโลกผ่านสายการบินนานาชาติ เช่น การบินไทย, All Nippon Airways ,China Airlines, Emirates, etc.

เราให้บริการขนส่งสินค้า โดยรับสินค้าถึงหน้าบ้านของท่าน, จัดเตรียมเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากรส่งออก และส่งมอบอย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขอใบเสนอราคา