พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการเสนอโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจที่สำคัญของเรา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการทำงานที่เป็นมืออาชีพ

TMT GROUP เชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานของเรา โครงการนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงและเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับการสมัครงานในอนาคต

นักศึกษาฝึกงาน (รับนักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี)

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน: ฝึกงาน
 • สาขาที่รับสมัคร :
  • สาขาเกี่ยวกับโลจิสติกส์
  • สาขาบัญชี
  • สาขาการเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (สุทธิสาร/สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง/เชียงใหม่)
 • เงินเดือน: ไม่ระบุ
 • เวลาทำงาน:
  จันทร์  8.30 น. – ศุกร์ 17.50 น. (สุทธิสาร)
  จันทร์  8.30 น. – ศุกร์ 17.00 น. (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)
  จันทร์  8.30 น. – ศุกร์ 17.30 น. (เชียงใหม่)
 • วันหยุด: เสาร์ – อาทิตย์

ความรับผิดชอบ

ไม่ระบุ

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย, หญิง
 • อายุ: 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. – ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

ไม่ระบุ

คุณสมบัติของพนักงานฝึกงาน

 • เพศ: ชาย,หญิง
 • อายุ: 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. – ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน

 • สำนักงานใหญ่, กรุงเทพมหานคร สุทธิสาร
  จันทร์ 8.30 น. – ศุกร์ 17.00 น.
 • สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง
  จันทร์ 8.30 น. – ศุกร์ 17.00 น.
 • เชียงใหม่
  จันทร์ 8.30 น. – ศุกร์ 17.00 น.

  สมัครนักศึกษาฝึกงาน

  วันที่เริ่มฝึกงาน

  วันที่ฝึกงานจบ

  ส่งประวัติส่วนตัวและใบสมัคร

  กรุณาอัพโหลดเอกสารดังนี้

  1. ผลการเรียน
  2. ใบสมัคร