บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จำกัด บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ (05 พฤศจิกายน 2563) บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จำกัด ได้มอบหมายให้ตัวแทนบริษัท นำน้ำดื่มจำนวน 999 แพ็ค ไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสพภัยต่อไป