ใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ(AEO)

บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จำกัด ได้ผ่านการทบทวนสถานภาพการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร

เพื่อเป็นการการันตีว่าบริษัทจะให้บริการด้านต่างๆกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ