TMT จองพื้นที่ระวางแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ครบ 1,000 ไฟล์ท

คุณเผดิมเกียรติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จำกัด ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก จากการบินไทย เนื่องจากบริษัทฯ มีการจองพื้นที่ระวางแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ครบ 1,000 ไฟล์ท

นี่คือความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของ TMT และเราต้องการที่จะแสดงความขอบคุณไปยังสายการบิน TG สำหรับเกียรตินี้และลูกค้าของเราทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดีเสมอมา