TMT CARGO มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาล ปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วันนี้ (20 เมษายน 2563) คุณจำรัส อึ้งอัจจิมากูล ได้เป็นตัวแทน บริษัท ฯ ไปทำการมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาล ปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 100 ชิ้น และได้รับอภินันทนาการจาก คุณวรรณภา อิศรางกูล ฯ ในการสนับสนุน พื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่